Lamina®

Lamina® mikrobränslecell har en laminerad design som ger den unika egenskaper

Mikrobränslecellen Lamina® har en patenterad laminerad design som ger den unika egenskaper: Den är tunn, lätt och modulär, skalbar och flexibel. Därför kan den enkelt monteras i begränsade utrymmen där traditionella staplade bränsleceller inte får plats. Samtidigt levererar Lamina® högsta möjliga energitäthet per volym och yta.

KUNDANPASSNING

Lamina’s® standardbox har plats för 24 Lamina-moduler, som genererar 240 W tillsammans, en lämplig effekt för logistikrobotar och e-bikes. Samtidigt är Lamina-arkitekturen skalbar och därför kan kunden få vilken önskad effekt som helst, t ex sju moduler i en box (70 W) eller tio sammankopplade boxar (2 400 W).

HYBRIDLÖSNINGAR

Lamina® kan kombineras med ackumulatorer, t ex batterier, i hybridlösningar som skapar ett tillförlitligt energi- och kraftsystem. Det är en kombination som möjliggör hög elektrisk prestanda och optimerar livslängden för ackumulatorerna.

En monterad Lamina® med 24 moduler ger en effekt på 240 W.

Lamina®-teknologins mätbara fördelar jämfört med traditionella bränsleceller

Lamina® bränsleceller är inte bara lättare, kompaktare och därför flexiblare än traditionella staplade bränsleceller. De är framför allt kostnadseffektivare. Uttryckt i siffror:

The Lamina®-teknologin reducerar AGV/AMR-flottans storlek med upp till 25 % tack vare den ultrakorta laddningstiden.
Tack vare minskad AGV/AMR-flotta och minskad infrastruktur för laddning minskas också behovet av lokalutrymme.
Fördelarna ovan innebär vidare en minskad initial investering vilket sammantaget ger 8-20 % lägre TCO.
Lamina®-teknologin ger ett väsentligt förbättrat miljöavtryck.
Lamina®-teknologin möjliggör drift under 0 °C

Planar Lamina® Solution möjliggör förpackning i små ytor.

Skillnaderna mellan en bränslecell och ett vanligt batteri

Ett batteri är en produkt som lagrar elektrisk ström. Att ladda ett tomt batteri innebär ett betydande tidsavbrott.
En bränslecell är en produkt som genererar elektrisk ström. Den fungerar så länge det finns bränsle.
Bränslecellens bränsle är väte och syre. Tankningstiden i relation till driftstiden är försumbar. Vätgasen tillhandahålls vanligen i gasflaskor, medan syret hämtas från den omgivande luften.
Bränslecellens kontinuerliga drift säkerställs genom att flera delsystem arbetar i produktiv harmoni.

Bilden visar de fysikaliska principerna för en bränslecell.

Skillnaderna mellan Lamina®-teknologin och traditionella staplade bränsleceller

Please scroll table below to the left to see all content.

FCT FUEL CELL SYSTEMVersusCONVENTIONAL FUEL CELL STACK
Active or passive air feedversusActive feed only, large support systems required
Applicable in a wide range of solution, from 10W – 3,000WversusAimed at large applications (>3,000W)
Open end solution, operates at ambient pressureversusClose end solution, operates at very high pressure
Flexible in shape and formversusMonolithic, cannot be designed to available space
Thin, modular, scalableversusRigid systems, not easily configurable
Does not use bipolar plates; cheaper to manufactureversusSignificant production costs